Menu dodatkowe

Wyszukiwanie

Parafialna Rada Duszpasterska (ust. 2013 r.)

 

 

Ustanowienie w 2013 r. (stan na 7 IX 2014 r.)

 

Z nominacji proboszcza

 

1.      Jerzy Chojnacki (Czarnotul)

 

2.      Jan Heliasz – (Kwieciszewo) - kościelny

 

3.      Wioletta Kołacka (Kunowo)

 

4.      Agata Olejniczak (Kwieciszewo) – przedstawiciel młodzieży

 

5.      Małgorzata Rzempowska (Goryszewo)

 

6.      Lidia Stachowiak (Goryszewo)

 

 Z wyboru powszechnego – wybrani przez mieszkańców poszczególnych miejscowości i przez młodzież:

 

7.      Katarzyna Skonieczna - Kwieciszewo

 

8.      Eugeniusz Kozak – Kunowo

 

9.      Kazimierz Lewicki – Goryszewo

 

 Wybrani przez ruchy i organizacje istniejące w parafii:

 

10.  Zofia Dropek – Żywy Różaniec

 

11.  Teresa Łaganowska – Parafialny Zespół Caritas

 

Zmarli:

 

1.       Tadeusz Hołąd – Czarnotul (+ 4.06.2013 r.)

 

2.       Wiesław Bączkiewicz (Kwieciszewo) – prezes OSP Kwieciszewo, (+24.VIII.2014)

 

Rezygnacje

 

1.      Maciej Gajewicz – Kwieciszewo (rezygnacja 2013 r.)

 

2.      Mateusz Majchrzak – przedstawiciel młodzieży (rezygnacja 2014 r.)

 

 

 

Zadania i kompetencje Rady (Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Rozdział III)

1.       Kadencja Rady trwa 3 lata.

2.       Do zadań rady należą m.in.:

a.        Pobudzanie i rozwój inicjatyw duszpasterskich wśród parafian,

b.       Wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej,

c.        Wyrażanie opinii w sprawach parafii,

d.       Wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej,

e.       Uzyskanie możliwej i pełnej diagnozy stanu religijno-moralnego parafii,

f.         Pomoc w zaspokojeniu potrzeb parafii.

3.       W zakres kompetencji nie wchodzą kwestie z zakresu doktryny i moralności, jak również personalnej obsady duchowieństwa parafialnego.

4.       Sprawy materialno-gospodarcze podlegają Radzie Ekonomicznej, Jakkolwiek Rada Duszpasterska może wyrażać swoje opinie i kierować wnioski.

5.       Rada Parafialna posiada charakter głosu doradczego. Niemniej proboszcz przed podjęciem decyzji winien wziąć pod uwagę i w sumieniu rozważyć głosy Rady.

6.       Spotkania Rady powinny odbywać się systematycznie 2-4 razy do roku.

Lumen.TV

  < 

Święta

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
3490847

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

Sonda