Menu dodatkowe

Wyszukiwanie

Proboszczowie i administratorzy parafii Kwieciszewskiej od 1358 roku

 

 

ks. Jan od 1358 roku

ks. Piotr Chalasta 1380 - 1440

ks. Tomasz Rozwora 1440 - 1445

ks. Wojciech Kukla  od 1446

ks. Tomasz od 1520

ks. Marcin Waśniewski 1560 - 1572

ks. Albert Siedlimowski 1598 - 1618

ks. Wojciech Czachnowski 1619 - 1625

ks. Walenty Stawiński od 1649

ks. Franciszek Kotowski od 1765

ks. Tomasz Roszkiewicz od 1782

ks. Jan Poltz od 1817 - 1835

ks. Andrzej Kamiński 1835 - 26.11.1856

ks. Feliks Laskowski 1857 - 1867

ks. Kazimierz Ertman 1867 - 1902

 ks. Andrzej Ussorowski 1903-1928

ks. Stanisław Kubiński 1929-1941

ks. Sylwester Kinecki 17 II 1945 r. - 25 XI 1945 r. (administrator)

ks. Władysław Jagodziński 26 XI 1945 - 28 II 1946 r. (administrator) - substytut ks. Józef Brodala

ks. Józef Szajnowski (prob. Wylatowo) 28 II 1946 r. - 1 XII 1946 (administrator)

ks. Czesław Dzikowski 1 XII 1946-1968

ks. Lech Ciesielski 1968-1995

ks. Józef Wędzikowski 1995-2003

ks. Jarosław Zimny od 2003 -2009

ks. Robert Goździcki od 2009 - 2010

ks. Krzysztof Prus od 15 XI 2010 -1.07.2015

ks. Jarosław Slowy 1.07.2015 -

 

Spis proboszczów od 1358 roku do 1941 podany za opracowaniem

ks. Czesława Dzikowskiego

ks. Andrzej Ussorowski 1903-1928 (+20.11.1928)

Urodził się  28 listopada 1832 roku. Proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie był w latach 1903 – 1928. Zmarł 20 września 1928 roku w wieku 96 lat. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Kwieciszewie.

ks. Stanisław Kubiński 1929-1941 (+10.06.1942)

 

Ksiądz Stanisław Kubiński urodził się 19 kwietnia 1888 r. w Konstantynowie k. Wyrzyska. Przyszło mu dorastać w regionie zdominowanym przez mieszkańców narodowości Niemieckiej. Jego dzieciństwo i wczesna młodość przypadły na czasy walki pruskiego zaborcy z wszelkimi przejawami polskości zarówno w życiu społecznym, gospodarczym jak i kulturalnym. Szczególny atak zaborcy wymierzony był w Kościół Katolicki, oraz szkolnictwo polskie. W tych trudnych latach dla narodu polskiego w ks. Stanisławie ukształtowało się powołanie służby dla Boga i Ojczyzny. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 19 grudnia 1914 roku, kiedy w Europie trwała już I wojna Światowa, a dla naszego państwa pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości ponieważ zaborcy znaleźli się po przeciwstawnych stronach wojny. Ks. Stanisław jako młody kapłan jest światkiem odrodzenia się państwa Polskiego w 1918 roku i zwycięstwa powstania Wielkopolskiego w 1919 r. Z parafią kwieciszewską Bóg łączy ks. Stanisława w 1928 r., kiedy po śmierci wieloletniego proboszcza ks. Andrzeja Ussorowskiego zostaje jej proboszczem. Już od pierwszych dni swojej posługi duszpasterskiej przystępuje do organizacji życia społecznego w parafii kwieciszewskiej. Jest założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Praca w powyższych stowarzyszeniach polegała na urządzaniu wspólnych imprez, takich jak: zabawy, zloty, przedstawienia, obozy, wycieczki krajoznawcze, a w przypadku młodzieży męskiej dochodziły jeszcze zawody strzeleckie. W okresie gwiazdkowym urządzano łamanie się opłatkiem i wieczorki wigilijne. Corocznie bardzo uroczyście obchodzono święto patrona młodzieży i powyższych organizacji, dzień św. Stanisława Kostki. W okresie przedwielkanocnym członkowie obu stowarzyszeń uczestniczyli w rekolekcjach. Do każdej organizacji docierało pismo - Archidiecezjalnego Organu KSMM „Młody Hufiec”. Problematyka poruszana na łamach tego miesięcznika stanowiła przedmiot dyskusji na zebraniach. Przybudówkę dla KSMŻ stanowiło koło Katolickiego Związku Polek (KZP), skupiające głównie młodzież żeńską. W jego pracy kładziono wielki nacisk na problematykę wychowania w duchu katolickim, oraz obywatelskim. W Kwieciszewie 23 sierpnia 1936 roku, odbył się bardzo uroczysty zlot wszystkich członkiń KSMŻ z powiatu mogileńskiego. W uroczystej mszy świętej wzięło udział ok. 2 tys. osób, koncelebrował ją ks. Stanisław Kubiński, wraz z wieloma kapłanami z parafii powiatu mogileńskiego. ks. Stanisława, był również prezesem Kółka śpiewaczo - muzycznego św. Cecylii, będącego chlubną wizytówką parafii kwieciszewskiej. Pod patronatem ks. Stanisława działało, równieżKatolickie Towarzystwo Robotników Polskich (KTRP), oraz Towarzystwo Czeladzi Katolickiej. W Kwieciszewie KTRP swoją działalność prowadziło do momentu wybuchu II wojny światowej, niestety trudna jest do ustalenia liczba jego członków. Aktywność KTRP przejawiała się w życiu towarzyskim, sprowadzającym się do urządzania zabaw tanecznych, dzielenia się opłatkiem połączonego z zabawą, podejmowania prób na amatorskiej scenie teatralnej, urządzania odczytów i pogadanek, udziału w uroczystościach kościelnych. Jako hymnu organizacja ta używała pieśni pt. ,,My chcemy Boga". W połowie lat 30 KTRP organizowało tzw. „Tygodnie Społeczne”. Poświęcane one były wykazywaniu potrzeb praktycznego realizowania wskazań encyklik papieskich w aktualnym życiu społeczno-religijnym. W Kwieciszewie na takie spotkania uczęszczało średnio ok 150 mieszkańców. Ks. Stanisław wspierał również istniejące w Kwieciszewie świeckie organizacje społeczne takie jak powstała w 1924 roku Ochotnicza Straż Pożarna, oraz Kółko Rolnicze. Ks. Stanisław był również wyśmienitym gospodarzem parafii, to on wraz z parafianami wybudował istniejący do dnia dzisiejszego Dom Parafialny w którym odbywały się liczne przedstawienia teatralne, koncerty i spotkania parafian. 

Po napaści wojsk niemieckich na Polskę w 1939 roku, ks. Stanisław pozostał ze swoimi parafianami, pomimo tego, że ze strony Niemców groziło mu niebezpieczeństwo. Był światkiem jak najeźdźca zlikwidował jego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, oraz usunął wszystkie znajdujące się na terenie parafii krzyże jak i figury o wymowie religijnej. Za najskuteczniejszy jednak środek w walce z Kościołem władze niemieckie uznały usunięcie całego duchowieństwa narodowości polskiej i jego częściowe wyniszczenie poprzez deportację do obozów koncentracyjnych. Masowe deportacje księży z powiatu mogileńskiego Gestapo przeprowadziło w dwóch terminach: w kwietniu i maju 1940 roku, oraz na początku października 1941 roku. Te masowe deportacje nie ominęły również księdza Stanisława. Został on aresztowany 6 października 1941 roku i uwięziony w Lądzie n. Wartą. 30 października 1941 roku przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie nadano mu numer 28228. Zginął za Wiarę i Ojczyznę zamęczony gazem w dniu 10 czerwca 1942 r. W pamięci parafian pozostał jako niezwykle skromny człowiek, zasłużony działacz społeczny, patriota, człowiek kochający pracę z młodzieżą, oraz troskliwy duszpasterz.

Lata płyną naprzód, już wielu nie pamięta o księdzu Stanisławie. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, aby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość parafii kwieciszewskiej. 

Bóg ci zapłać, Księże Stanisławie za to czym byłeś dla naszej wspólnoty parafialnej. 

I niech wieczny odpoczynek twojej duszy będzie wynagrodzeniem za wszystkie twoje trudy i dzieła życia ziemskiego. Bóg ci zapłać.

    Maciej Gajewicz

 

ks. Stanisław Kubiński w otoczeniu członkiń Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej 

w 1930 roku

Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej wraz z ks. Stanisławem w 1936 roku

Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej 1934 rok

Rodzinne zdjęcie ks. Stanisława i członkiń Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej 1930 rok

ks. Stanisław Kubiński w otoczeniu działaczy należących do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej 

w 1934 roku

Wizytacja parafii kwieciszewskiej przez biskupa

ok. 1936 roku, z prawej ks. Stanisław

 

Źródło: www.kwieciszewo.com

Okres przejściowy

administrator ks. Sylwester Kinecki 17 II 1945 r. - 25 XI 1945 r.

administrator ks. Dziekan Władysław Jagodziński 26 XI 1945 r. - 28 II 1946 r. (substytut ks. Henryk Józef Brodala)

administrator ks. Józef Szajnowski (prob. Wylatowo) 28 II 1946 r. - 1 XII 1946 r.

ks. Czesław Dzikowski 1 XII 1946-1968 (+5.04.1991)

ks. Lech Ciesielski 1968-1995 (+5.01.1997)

ks. Józef Wędzikowski 1995-2003

ks. Jarosław Zimny 2003-2009

ks. Robert Goździcki 2009-2010

ks. kan. Krzysztof Prus (15.11.2010-1.07.2015)

Lumen.TV

  < 

Święta

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
3490872

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

Sonda