Menu dodatkowe

Wyszukiwanie

Prafialna Rada Ekonomiczna (ust. 20 II 2012 r.)

Grzegorz Andrzejewski - Czerniak

Mirosław Leszczyński - Goryszewo

Władysław Widomski - Kwieciszewo

Zadanie i kompetencje Rady Ekonomicznej (wg. Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej):

1.        Kadencja Rady trwa 6 lat.

2.        Zadaniem Rady jest:

a.        Troszczyć się o dobra materialne, które umożliwiałyby Kościołowi realizację jego misji,

b.        Pomagać proboszczowi parafii w tym wszystkim co dotyczy administracji dobrami parafialnymi: nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi.

3.        Proboszcz obowiązany jest wysłuchać opinii rady w następujących wypadkach:

a.        Przy ustalaniu statusu i płac personelu świeckiego,

b.        Przy udzieleniu subwencji organizacjom parafialnym,

c.        Przy wynajmowaniu lokalu parafialnego,

d.        Przy ustanowieniu dzierżawy,

e.        Przy większych wydatkach z kasy parafialnej.

4.        Proboszcz nie powinien podejmować decyzji o nadzwyczajnych wydatkach nie przewidzianych budżetem parafialnym, lub przekraczających granicę i sposób zwyczajnego zarządzania, jeżeli 2/3 członków Rady (kwalifikowana większość) jest temu przeciwna.

5.        Za czynności przekraczające zwyczajne zarządzanie uważa się:

a.        Generalną zmianę przeznaczenia budynku,

b.        Budowę lub zburzenie budynku,

c.        Wzięcie pożyczki w wartości ponad 2000 USA.

6.        Rada winna mieć do wglądu następujące dokumenty:

a.        Księgowość ostatnich lat,

b.        Protokolarz posiedzeń,

c.        Spis dóbr parafialnych,

d.        Polisy ubezpieczeniowe,

e.        Korespondencję z Kurią Metropolitalną dotyczącą spraw ekonomicznych parafii,

f.         Dokumentację budynków parafialnych,

g.        Umowy z pracownikami świeckimi (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy najmu i dzierżawy.

          7. Rada zbiera się na posiedzenie co najmniej dwa razy do roku.

Skład osobowy (ust. 2004):

1.       Gajewicz Halina - Kwieciszewo

 

2.       Leszczyński Mirosław - Goryszewo

 

3.       Moszkowicz Michał – Kwieciszewo

Lumen.TV

  < 

Święta

Środa, XXIV Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie Św

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6265

Zegar

Statystyki

stat4u

Sonda